محمد حسین ایمانی خوشخو

رتبه علمی: دانشیارتلفن:

داخلی 516

پست الکترونیکی:

زمینه های پژوهشی
اقتصاد، گردشگری( اقتصاد- فرهنگ)

نام مرکز:
دانشکده علوم گردشگری

رشته:
مدیریت گردشگری

دکتر محمد حسین ایمانی خوشخو

رتبه: دانشیارتلفن:

داخلی 516

پست الکترونیک:

زمینه های پژوهشی
اقتصاد، گردشگری( اقتصاد- فرهنگ)

نام مرکز:
دانشکده علوم گردشگری

رشته:
مدیریت گردشگری

سوابق اجرایی

 • از نيروهای اوليه جهاددانشگاهی، شروع 1359 همزمان با تأسيس جهاددانشگاهی
 • معاون فرهنگی جهاددانشگاهي 1376- 1370
 • مديركل مركز آمار و برنامه‌ريزی پژوهش‌های فرهنگی و هنری 1377-1376
 • دبير شورای فرهنگ عمومی كشور 1385-1383
 • معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1389- 1383
 • معاون آموزشی جهاد دانشگاهی كل كشور 1392-1389
 • رئيس دانشگاه علم و فرهنگ
 • رئيس كميته برنامه ريزي گردشگري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (1390  تاکنون)
 • رئیس کمیسیون هنر و معماری ( 1393 تا کنون)
 • مدير مسئول فعلی فصلنامه‏ های علمی فرهنگی "گردشگری و توسعه"، "انديشه‌های حقوق خصوصی علم و فرهنگ"و "گردشگری علم و فرهنگ"،"هنر علم و فرهنگ" و " روان شناسی علم و فرهنگ"
 • مدیر مسئول خبرگزاری علم و فرهنگ ( 1392 تا کنون)
 • مدرس گروه جهانگردی دانشكده مديريت دانشگاه علامه طباطبايی و دانشگاه علم و فرهنگ دوره‏های كارشناسی و كارشناسی ارشد و دکتری در حوزه‏ های تخصصی اقتصاد گردشگری، بازاريابی گردشگری، سياستگذاری و برنامه‏ ريزی گردشگری و اقتصاد فرهنگ و هنر
 • عضو شورای تخصصی گروه آموزشی گردشگری و مدیر گروه مدیریت گردشگری مقطع دکتری،( 1390 تا کنون)
 • رئیس انجمن علمی گردشگری ايران
 • داور و استاد راهنمای پايان‌نامه‌های دانشجويان فوق ليسانس و دكتری
 • رئيس ستاد برگزاری نمايشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی سال 91
 • رئیس همایش ملی فرهنگ دانشجویی و مهندسی فرهنگی،اردیبهشت 91
 • عضو شورای سياستگذاری همايش علمی « گردشگری، توسعه پايدار، عدم اتكاء به درآمدهای نفت»، شهریور  91
 • رئيس كميته علمی سومين سمينار جشنواره برند در گردشگری، 91
 • سرپرست كميته هنرهای تجسمی شورای برنامه‌ريزی آموزش عالی، وزارت علوم، تحقيقات و فناوری
 • عضو هیأت امنای مؤسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی رجاء،( 1391 تا کنون)
 • رئيس شورای بررسی موارد خاص دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غيرانتفاعی استان تهران ،( 1391 تا کنون)
 • عضو انديشكده « فرهنگ» مركز الگوی اسلامی ايرانی ،( 1391 تا کنون)
 • رئيس كميته علمی كنفرانس گردشگری الكترونيكی آبان ماه 92
 • عضو شورای سیاستگذاری دهمین همایش ملی خلیج فارس، بهمن 92
 • عضو شورای نظارت و گسترش تشکیلات پژوهشی جهاددانشگاهی، بهمن 92
 • عضو هیأت اجرایی جهاددانشگاهی، تیر ماه 1393
 • عضو کارگروه بررسی صلاحیت عمومی جهاددانشگاهی، مهرماه 1393
 • مدیر نشست تخصصی، سمپوزیوم بین المللی برای زمینه سازی گردشگری پایدار، مهرماه 93، مرکز مطالعات وزارت امور خارجه
 • کارشناس رسمی دادگستری در امور اقتصادی و بازرگانی، 1393
 • عضو کمیته علمی و عضو شورای سیاستگذاری و دبیر اولين همايش بین المللی علمیراهبردی توسعه گردشگری ج. ا .ايران، مشهد ، مهرماه 93
 • عضو کارگروه هنر در تحقق برنامه پنجم نقشه جامع علمی کشور، آذر ماه 1393
 • عضو شورای راهبردی و سیاستگذاری تهیه و تدوین« برنامه جامع توسعه ملی گردشگری کشور»، از سوی سازمان ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری
 • رئیس اولین، دومین و سومین کنفرانس بین المللی وب پژوهی، 94 و 95
 • رئیس هلدینگ رفاه گردشگری تأمین (هگتا) ، ( 1394 تا کنون)
 • رئیس کنفرانس ملی تبلیغات محیطی، آذر 94
 • دبیر اولین و رئیس دومین کنفرانس بین المللی گردشگری و معنویت، تهران، بهمن ماه 94و 95
 • نماینده رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در شورای برنامه ریزی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
 • عضو شورای سیاستگذاری و دبیر کمیته علمی، همایش ملی گردشگری ایران در دوران پسا تحریم
 • عضو شورای پژوهشی بانک شهر، خرداد ماه 95
 • دبیر کل " همایش بین المللی هنرهای سنتی ایران با محوریت استاد فرشچیان"، مرداد 95
 • عضو شورای فناوری مرکز رشد واحدهای فناوری هنرهای قرانی جهاددانشگاهی، شهریور 95
 • عضو شورای سیاستگذاری "همایش بین المللی سرمایه گذاری در صنعت گردشگری با رویکرد اقتصاد مقاومتی"، شهریور 95
 • عضو هیات امنای جهاددانشگاهی، 95
 • عضو شورای نظارت و گسترش مراکز آموزشی جهاددانشگاهی، فروردین 96

فعالیتهای علمی پژوهشی

 • مجری طرح پژوهشی "بازبینی و اولویت بندی كشورهای هدف گردشگری ج.ا.ایران"
 •  مسئول و ناظر علمی پروژه‏های تحقیقاتی از قبیل:
  • طرح جامع "مطالعاتی گردشگری منطقه نمونه گردشگری دربندسر"، 1392-1389
  • ارزیابی طرح پژوهشی «بررسی اثرات آزادسازی نرخ ارز بر جذب گردشگران خارجی و توسعه گردشگری در ایران با استفاده از آمار سریهای زمانی (90-67) برای دوره 23 ساله»
  • مرحله سوم طرح ممیزی توسعه علوم(ممیزی رشته گردشگری)، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، خرداد 92
  • تدوین برنامه عملیاتی توسعه بخش گردشگری(برنامه پنجم توسعه) ، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، آبان 93
  • طرح پژوهشی " گردشگری شهری عاملی موثر بر توسعه فرهنگی اجتماعی شهر های ایران"شهریور 1394
  • ارزیابی طرح بررسی و شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در جاذبه های گردشگری شهر مشهد، 1395
  • طرح پژوهشی" برنامه ریزی گردشگری منطقه 22 شهرداری تهران"( دردست اقدام)
 • عضو هیأت تحریریه نشریه علمی- پژوهشی "مطالعات گردشگری" پژوهشكده گردشگری جهاد دانشگاهی واحد مشهد


تحصیلات

 • دکتری ، 1382 ، گردشگري گرايش اقتصاد گردشگري ، دانشگاه منچستر، انگلستان
 • کارشناسی ارشد ، 1372 ، اقتصاد ، دانشگاه علامه طباطبايي
 • کارشناسی ، 1367 ، رياضي محض ، دانشگاه تربيت معلم

مقالات مجله‌ای


کتب


مقالات کنفرانسی


طرح های پژوهشی


لیست تدریس